CutePDF Writer

CutePDF Writer dành cho Windows

Tạo tài liệu PDF nhanh chóng với CutePDF Writer

CutePDF Writer là một máy in ảo tạo tệp PDF . Nó cài đặt trong vài giây và tự động cấu hình chính nó như là một máy in ảo được tìm thấy trong thư mục 'Máy in' của bạn dưới tên CutePDF Writer .

Tạo một tài liệu PDF được sử dụng để độc quyền cho những người sở hữu đắt tiền Adobe Acrobat các gói, nhưng việc giới thiệu các chương trình dựa trên Ghostscript như CutePDF Writer giúp mọi người dễ dàng tạo các tệp PDF hơn. Không giống như phiên bản Professional, phiên bản miễn phí của CutePDF Writer đã được đơn giản hóa mà không có tùy chọn hoặc bảng điều khiển, chỉ cần một hộp thoại 'lưu' đơn giản.

Nhà văn CutePDF có thể chỉ là những gì bạn cần: một máy in ảo đơn giản và đơn giản!

Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Cài đặt nhanh dưới dạng máy in ảo
  • Tạo PDF nhanh chóng

NHƯỢC ĐIỂM

  • Phiên bản miễn phí có các tùy chọn tối thiểu
  • Bảng điều khiển riêng

Tốt
7

CutePDF Writer là một máy in ảo tạo tệp PDF . Nó cài đặt trong vài giây và tự động cấu hình chính nó như là một máy in ảo được tìm thấy trong thư mục 'Máy in' của bạn dưới tên CutePDF Writer .

Tạo một tài liệu PDF được sử dụng để độc quyền cho những người sở hữu đắt tiền Adobe Acrobat các gói, nhưng việc giới thiệu các chương trình dựa trên Ghostscript như CutePDF Writer giúp mọi người dễ dàng tạo các tệp PDF hơn. Không giống như phiên bản Professional, phiên bản miễn phí của CutePDF Writer đã được đơn giản hóa mà không có tùy chọn hoặc bảng điều khiển, chỉ cần một hộp thoại 'lưu' đơn giản.

Nhà văn CutePDF có thể chỉ là những gì bạn cần: một máy in ảo đơn giản và đơn giản!

Hỗ trợ cho cả Windows Vista 32-bit và 64-bit và Windows 7 Thêm hỗ trợ cho Windows XP / 2003 64 bit Tích hợp liền mạch với phiên bản mới của CutePDF Professional hoạt động với phiên bản Ghostscript mới nhất Để sử dụng với ứng dụng PS2PDF khác, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ tốt hơn cho các phiên bản tiếng nước ngoài của Windows Không còn bao gồm Ghostscript. Bạn có thể tải xuống và cài đặt riêng

Thay đổi

  • Hỗ trợ cho cả Windows Vista 32-bit và 64-bit và Windows 7 Thêm hỗ trợ cho Windows XP / 2003 64 bit Tích hợp liền mạch với phiên bản mới của CutePDF Professional hoạt động với phiên bản Ghostscript mới nhất Để sử dụng với ứng dụng PS2PDF khác, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ tốt hơn cho các phiên bản tiếng nước ngoài của Windows Không còn bao gồm Ghostscript. Bạn có thể tải xuống và cài đặt riêng

Được tải nhiều nhất Doanh nghiệp và Hiệu suất cho windows

CutePDF Writer

Tải xuống

CutePDF Writer 3.0

Đánh giá của người dùng về CutePDF Writer

Được tài trợ×